ELEKTRIKER DØGNVAGT HERLEV BALLERUP OG ALBERTSLUND

ELEKTRIKER DØGNVAGT HERLEV BALLERUP OG ALBERTSLUND


Bor du i Herlev Ballerup Eller Albertslund ,  har du brug for en Akut elektriker fra P. B Nordic El-service . - så kontakt Elektriker Døgnvagt Ballerup.  Vi holder åbent når andre holder fri - alle weekender, helligdage og hverdage eftter kl 16 til kl 7 om morgen.

er normalt på din adresse inden for 1 time.

Strømafbrydesle kan være farlig


Elektricitet kan være farlig, og det er vigtigt at være opmærksom på risikoen for overbelastning, kortslutning og fejlstrøm i vores elinstallationer. Disse elektriske problemer kan opstå pludseligt og udgøre alvorlige trusler mod vores sikkerhed og ejendom.


  1. Overbelastning:Overbelastning opstår, når en elektrisk kreds belastes med mere strøm, end den er beregnet til at håndtere. Dette kan ske, hvis der tilsluttes for mange apparater eller elektriske belastninger til samme kreds. Overbelastning kan forårsage, at ledningerne bliver overophedede, hvilket kan føre til brand. Det er vigtigt at undgå at overbelaste elektriske kredse og sikre, at belastningen er fordelt jævnt.

  2. Kortslutning:En kortslutning opstår, når to elektriske ledninger kommer i direkte kontakt med hinanden. Dette fører til en pludselig strømstigning, og det kan være ekstremt farligt. Kortslutninger kan forårsage elektriske brande, skader på apparater og udgøre en risiko for elektriske stød. Det er afgørende at identificere og rette kortslutninger så hurtigt som muligt for at forhindre yderligere skade.

  3. Fejlstrøm:Fejlstrøm opstår, når elektriciteten finder en uventet vej til jorden, typisk gennem en person eller en defekt ledning. Dette kan føre til alvorlige elektriske stød, og det udgør en betydelig risiko for liv og helbred. For at beskytte mod fejlstrøm er det nødvendigt at have en fungerende jordfejlafbryder (HPFI), der hurtigt afbryder strømmen i tilfælde af en fejlstrøm.


Hvis du oplever problemer med din elektriske installation i området Herlev, Ballerup og Albertslund, er det vigtigt at handle hurtigt og tage situationen alvorligt. Hvis der opstår overbelastning, kortslutning eller fejlstrøm, skal du ikke forsøge at løse problemet selv, medmindre du har den nødvendige ekspertise. I stedet skal du straks kontakte en autoriseret og kvalificeret elektriker for at inspicere, diagnosticere og løse problemet sikkert.

Det er vigtigt at prioritere elektrisk sikkerhed og tage alle nødvendige forholdsregler for at undgå farlige situationer. Ved at være opmærksom på potentielle risici og reagere hurtigt på problemer med elinstallationerne kan du beskytte dig selv, din familie og dit hjem mod elektriske farer.


Vores motto Vi løser hurtigt og effektivt dit el, og altid til markedets bedste priser

Kontakt Akut og Døgnvagt Elektriker på Tlf.: 51 9393 00

Ring så Kommer vi og hjælper med det samme, Vi har 5 vagt Biler så der er altid mulighed for at komme inden for en time.


Ved akut strømafbrydelse kommer vi og hjælper indenfor en time.

Oplever du strømsvigt i din bolig kan det enten skyldes fejl i boligens installationer eller fejl på forsyningsnettet.
​De fleste strømsvigt skyldes dog fejl i boligens elinstallationer.

Vi er billigste døgnvagt og behandler alle sager omgående alle ugens dage (inklusiv søndag og helligdage).


Fejlfinding kunne være + meget mere


  • Sikring og rcd slå fra.
  • Ingen strøm.
  • Der kommer gnister fra en samling kan være dåser/trækasser m. m.
  • Stikkontakt brændt.
  • Lyset virker ikke.Elektriker Døgnvagt Ballerup Herlav og Albertslund