Elektriker Weekend

Elektriker weekend


Kommer i København Roskilde og storkøbenhavn.

Akut Elektriker inden for en time.


P. B. Nordic El-service  er et pålideligt firma

Der rykke hurtigt ud til strømtsvigt.

Er du kommet hjem og alt strømme er gået i dit hus eller oplever du en gruppe der slå fra!

Så ring til  også lørdag og søndag 24/7


Akut elektriker. og Elektriker Døgnvagt.


 +45 51 9393 00


Økonomi, kvalitet og sikkerhed er blandt de områder vi går allermest op i. Derfor kan I stole på os,


Alle opgaver udføres af el installatør P. B. Nordic El-service  det. som også skriver fraktura.


Er kommet hjem du og strømmen er gået, så ring, vi få den tilbage, efter indgået aftale kommer vi inden for en time.


  • Strømsvigt.
  • overbelastning.
  • kortslutning.
  • Fejlfinding.
  • Kommer inden for en time, Efter indgået aftale..